Yhteiskuntavastuu

Laura Voutilainen lauloi sanat:

Sillä jokainen joka apua saa
Sitä joskus tajuu myös antaa

Tästä on kyse, kun puhun yhteiskuntavastuusta. Yhteiskunnan toimivuuden kannalta on tärkeää, että autamme toisiamme arjen vaikeuksien kanssa. Suomessa on monia nuoria, pakolaisia, työttömiä, opiskelijoita ja muita vähävaraisia vanhempia, joilla ei aina ole varaa kustantaa lastensa lääkärikustannuksia. Tästä syystä lasten hyvinvointia ei kuitenkaan tulisi vaarantaa. Pro bono-palveluiden avulla verkkokonsultaatio on mahdollista myös silloin, kun taloustilanne perheessä on huono.

Pro bono palvelut ovat kuitenkin suunnattu myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Internet mahdollistaa sen, että pystymme kommunikoimaan niin kauas kuin lähellekin yhtä nopeasti. Toivonkin kykeneväni auttamaan myös kehitysmaissa asuvia lapsiperheitä, joille osaamisestani olisi hyötyä. Tämä on kuitenkin vielä tässä vaiheessa vasta visio – toivottavasti pian todellisuus.

Pyydän teitä hakeutumaan Pro bono palveluihin vain mikäli niihin on aito tarve – niiden väärinkäyttö on joltakin toiselta pois.